Archive for Klima

Nei Til olje i nord

Unge Venstres landsmøte sier nei til ny oljeutvinning i nord. Satsing på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning. Dette er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk

Unge venstre ønsker å satse mer på et bærekraftig og fornybart samfunn. Det vil si et samfunn som ikke er avhengig av fossil energi. Derfor er det helt uakseptabelt å satse på oljeutvinning i barentshavet.

Undersøkelser viser at potensialet for fornybar energi i Nord-Norge er enormt. Spesielt innenfor vindkraft, bølgekraft og vindmøller til havs ligger det et stort potensiale.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten er utrolig rike og verdifulle, samtidig er de også svært sårbare. Det er oppvekstområde for flere av våre viktigste kommersielle fiskeslag, er rikt på korallrev og svamp og også hjem til flere viktige fuglearter. Oljevirksomhet vil gi økt belastning på allerede pressede økosystemer. I tillegg gjør utilstrekkelig oljevernberedskap at risikoen ved en eventuell oljeulykke er svært stor.

For jeg personlig mener at det kan ikke være svært pent å tøffe forbi en oljeplatform med hurtigruten, Norge er så rikt land at vi har ressurser og kunnskap til å kunne satse på fornybar energi, å nå er tiden til det. CO2- utslippene blir stadig høyere og farligere. Vi må også tenke på Føre- var prinsippet.

Unge Venstre mener det da er riktig både i et miljø, men også i et næringsmessig perspektiv, å satse på fornybar energi fremfor mer oljeutvinning. I dag investeres det hvert år for nærmere 130 milliarder kroner på norsk sokkel. Unge Venstre mener det er en skam at disse midlene kun brukes til å pumpe opp klimafiendlige CO2-utslipp. Olje fra norsk sokkel tilsvarer 630 millioner tonn CO2, Unge Venstre vil pålegge alle selskaper som opererer på norsk sokkel å kompensere for alle CO2-Utslippene påført av oljen som pumpes opp. Dette kan gjøres enten ved investeringer i fornybar energi, kjøp av klimakvoter eller klimagassreduserende tiltak

Unge venstre vil derfor:

  • Si nei til ny oljeutvinning i Nordområdene.
  • Gjøre Lofoten og Vesterålen om til naturparker til havs.
  • Pålegge alle selskaper som opererer på norsk sokkel å kompensere for alle klimagassutslipp påført av oljen som pumpes opp.

Skrevet av Janne Mathias Ala-Leppilampi


Reklame

Comments (4) »