Ja til fildeling!

Internettet slik vi kjenner det ble utviklet av universitetsmiljøer som ville ha en enklere måte å dele forskningsarbeid på, men det tok ikke så lang tid før brukerne fant ut til at det kunne brukes til å dele andre ting også. I 1994 kom det en ny metode for å gjøre musikkfiler mindre, mp3, noe som gjorde det mulig å dele musikk med høy kvalitet.

I 1999 kom Napster, en tjeneste som gjorde det mulig å finne ut hva slags musikk som lå på andre maskiner i et nettverk, og hente filene direkte derfra. Napster hadde også ny teknologi som gjorde søking og nedlasting mye mer effektiv.

  • Taper ikke artistene mye penger på fildeling?

Platebransjen i norge påstår at de taper 8-16 mrd. I året på grunn av piratkopiering, men dette er et lite troverdig tall siden omsetningen aldri har vært på mer enn 2 mrd.

Omsetningstallene for musikk har gått ned siden 1999, men ikke veldig dramatisk, og selv om det blir solgt færre CD-er, så er det totale salget på musikkengeter som er solgt lovlig økende om en regner med musikk kjøpt på internett eller via mobiltelefonen. De reduserte inntektene skyldes blant annet at nye distribusjonsformer kutter vekk fordyrende ledd mellom artisten og kunden, og at internettmusikk har mindre produksjons- og distribusjonskostnader. Økt konkurranse i underholdningsbransjen har også vært med på å presse prisene på musikk nedover. Disse faktorene rammer inntektene til platebransjen, men i liten grad inntektene til artistene.

  • Hindrer piratkopiering nye artister i å slå igjennom?

Den nye generasjonen artister velger å klare seg best mulig uten platebransjen, og bruker gjerne nettet for å distribuere egen musikk. Fildeling gjør det mulig for disse artistene å nå et mye større publikum enn det som tidligere var mulig.

En annen påstand fra platebransjen er at piratkopiering hindrer gjennomslag for nye artister, men det eksisterer ingen dokumentasjon for det. Tvert imot er mange nye artister (som Timbuktu) positive til fildeling. Nåløyet for å få platekontrakter med de store selskapene er i utgangspunktet så trangt at fildeling gjør liten forskjell

  • Kan tapte inntekter kompenseres?

Ja. Vi bruker mye mer penger på bibliotek for fritt å distribuere litteratur enn det platebransjen tjener på musikk (og allikevel kjøper folk bøker, og ingen har enda beskylt bibliotekene for å true opphavsretten til forfatterne.) Bransjen og Trond Giske overdriver enormt hvor mye en slik kompensasjonsordning ville koste.

Brukerfinansierte kompensasjonsordninger er et alternativ. Vi kompenserer for eksempel allerede forfattere for kopiering på kopimaskiner, gjennom en avgift på kopier av åndsverk.

En tilsvarende avgift kan for eksempel legges på bredbåndet. Bransjen har blitt invitert til å delta i å forme en slik ordning, men har ikke svart på tiltale.

  • Er venstre mot opphavsrett?

Nei. Opphavsrett er ment å balansere interessene til opphavseierne og brukerne. Over de siste årene har denne balansen blitt svekket, fordi mektige næringsinteresser har drevet effektiv lobbyvirksomhet for å styrke sin egen posisjon. Dette er verken artistene eller brukerne tjent med. Det er de store bransjeselskapene som sitter igjen med hele gevinsten: Vår nye politikk retter opp balansen

  • Vet ikke platebransjen selv hva som er best for artistene?

Platebransjen er interessert i selv å tjene penger, ikke det som tjener artistene eller forbrukerne.

Hvem har ikke hørt om artister som har blitt lurt og utnyttet av platebransjen?

  • Hvordan skal musikerne tjene penger?

Veldig mange nettbrukere sier de ville vært villig til å betale for et produkt som er enkelt og brukervennlig, noe iTunes Music Store er et godt eksempel på, med over 200 millioner nedlastninger siden den åpnet for 3 år siden. Dessuten kommer den største andelen av musikernes inntekter fra andre steder enn direkte salg av musikk, dvs. konsertbilletter, merchandise, reklame, låter spilt på radio/TV o.l.

  • Hvordan skal filmselskapene tjene penger?

På samme måte som artistene ligger mye av inntjeningspotensialet andre steder. det er store inntekter på kinobilletter, merchandise, TV-visninger. Det er bare å tenke på hvor mange som velger å kjøpe DVD-er med ekstramateriale, selv om de kan kjøpe en billigere versjon eller laste ned filmen.

Skrevet av Janne Mathias Ala-Leppilampi

Reklame

Comments (6) »

FrP selger seg selv

Mens Ap gjør det de gjør best, gi ut roser, selger FrP faktisk politikkerne sine. Tove-Lill Løite som er en modell, mor og engasjert FrP politikker blir tatt naken bilder av. FrP mener dette kan hjelpe de under valget. Jeg må innrømme at hun er fin å se på, men å ta bilder av henne for så å bruke det på den politiske arenaen. Kjære FrP da, jeg vet ikke hvordan dere tenker akuratt på den saken, men jeg tror at norsk politikk handler om mer enn nakne damer. Jeg mener istedenfor å bruke tid og penger på å fotografere en naken dame, kan dere heller bruke den tiden og de pengene på å finne ut hvor dere gikk feil.

 

Skrevet av Nikita Hillestad

Leave a comment »

Hva synes du om dagens regjering?

Leave a comment »

Nei Til olje i nord

Unge Venstres landsmøte sier nei til ny oljeutvinning i nord. Satsing på fiskerinæring, turistnæring og fornybar energi vil lide av mer oljeutvinning. Dette er ikke bare dårlig klimapolitikk, men også dårlig næringspolitikk

Unge venstre ønsker å satse mer på et bærekraftig og fornybart samfunn. Det vil si et samfunn som ikke er avhengig av fossil energi. Derfor er det helt uakseptabelt å satse på oljeutvinning i barentshavet.

Undersøkelser viser at potensialet for fornybar energi i Nord-Norge er enormt. Spesielt innenfor vindkraft, bølgekraft og vindmøller til havs ligger det et stort potensiale.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Finnmarkskysten er utrolig rike og verdifulle, samtidig er de også svært sårbare. Det er oppvekstområde for flere av våre viktigste kommersielle fiskeslag, er rikt på korallrev og svamp og også hjem til flere viktige fuglearter. Oljevirksomhet vil gi økt belastning på allerede pressede økosystemer. I tillegg gjør utilstrekkelig oljevernberedskap at risikoen ved en eventuell oljeulykke er svært stor.

For jeg personlig mener at det kan ikke være svært pent å tøffe forbi en oljeplatform med hurtigruten, Norge er så rikt land at vi har ressurser og kunnskap til å kunne satse på fornybar energi, å nå er tiden til det. CO2- utslippene blir stadig høyere og farligere. Vi må også tenke på Føre- var prinsippet.

Unge Venstre mener det da er riktig både i et miljø, men også i et næringsmessig perspektiv, å satse på fornybar energi fremfor mer oljeutvinning. I dag investeres det hvert år for nærmere 130 milliarder kroner på norsk sokkel. Unge Venstre mener det er en skam at disse midlene kun brukes til å pumpe opp klimafiendlige CO2-utslipp. Olje fra norsk sokkel tilsvarer 630 millioner tonn CO2, Unge Venstre vil pålegge alle selskaper som opererer på norsk sokkel å kompensere for alle CO2-Utslippene påført av oljen som pumpes opp. Dette kan gjøres enten ved investeringer i fornybar energi, kjøp av klimakvoter eller klimagassreduserende tiltak

Unge venstre vil derfor:

  • Si nei til ny oljeutvinning i Nordområdene.
  • Gjøre Lofoten og Vesterålen om til naturparker til havs.
  • Pålegge alle selskaper som opererer på norsk sokkel å kompensere for alle klimagassutslipp påført av oljen som pumpes opp.

Skrevet av Janne Mathias Ala-Leppilampi


Comments (4) »

Ny Norgesrekord i løftebrudd

Comments (11) »

Forbud løser ikke alle problemer

Hentet fra http://www.ungevenstre.no, skrevet av Fabian Woxholth. Takk Fabian :).

– All den tid store sosiale problemer ligger til grunn for tiggingen, vil et tiggeforbud være en iskald «ute av syne, ute av sinn»-politikk, skriver Fabian Woxholth, sentralstyremedlem i Unge Venstre, i dagens Dagbladet.

Forbud løser ikke alle problemer

Unge Venstre vil ha behandling for rusavhengige, ikke forbud mot tigging.

Tigging: Enkelte problemer kan ikke løses med forbud i lov eller forskrift. Tigging er et slikt problem. All den tid store sosiale problemer ligger til grunn for tiggingen, vil et tiggeforbud være en iskald «ute av syne, ute av sinn»-politikk. Bekjempelse av tigging må derfor skje gjennom bekjempelse av tiggingens underliggende problemer. Disse er dessuten mye verre enn selve tiggingen, både for menneskene som rammes og samfunnet rundt.

Rusavhengighet er et slikt problem. Mennesker som tigger til tross for rettigheter i velferdssamfunnet, er som regel avhengige av narkotika. Selv om det stadig blir flere narkotikaavhengige, har det blitt færre behandlingsplasser denne regjeringsperioden. Rundt 4500 mennesker står nå i behandlingskø.

Det er tvingende nødvendig med strakstiltak. Blant annet bør det opprettes et tilstrekkelig stort akuttilbud og innføres garanti på behandlingsplass innen 24 timer etter akuttavrusning, slik som i Stockholm. Dette er en viktig sak for Venstre. En slik sosialpolitisk satsning vil også kunne redusere nyrekrutteringen ved at smuglere og selgere merker at det illegale narkotikamarkedet blir mindre lukrativt.

Som kjent står tigging og organisert kriminalitet ofte i mer direkte sammenheng. I den forbindelse kunne vi nylig lese at Senterpartiet vil oppheve Schengen-samarbeidet og gjeninnføre passkontroll ved riksgrensen, etter sigende for å forhindre «fri flyt av rumenere og andre kriminelle EU-borgere».

Jeg kan vanskelig se at tiggingens underliggende problemer kan løses ved stigmatiserende kollektivisme og en politisk rekkevidde som stopper ved Svinesund. Jeg har derimot stor tro på EUs politi- og strafferettssamarbeid for bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet. Dessuten glemmes det altfor ofte at EUs fire friheter og internasjonale samarbeid har sikret fred i Europa og løftet mange millioner mennesker ut av fattigdom, spesielt i Øst-Europa. Slikt blir det mindre tigging av. På denne bakgrunn er Senterpartiets motstand mot disse former for internasjonalt samarbeid en «ute av syne, ute av sinn»-politikk på lik linje med et eventuelt tiggeforbud.

Forbudslinjen representeres først og fremst av KrF og FrP. I tillegg ønsker også sterke krefter i Høyre å børste støv av den gamle løsgjengerloven. Ifølge Erling Lae signaliserer opphevelsen av denne at Stortinget har «gitt opp tiggerne», samtidig som «tigging opphøyes til en rettighet».

Vi lever i et velferdssamfunn som aldri skal akseptere tigging som noen substitutt for mennesker som ikke nås av velferdsordningene. Samtidig lever vi også i et liberalt demokrati der ethvert menneske som befinner seg i en nødssituasjon skal ha rett til å be andre mennesker om ellers lovlig hjelp til livsopphold, uansett hvor nedverdigende det måtte være.

Et forbud mot tigging vil isteden påby en politikerdefinert verdighet som rammer mennesker som benytter seg av den metoden de selv anser som best for å skaffe seg hjelpen de trenger. Det offentliges oppgave i denne sammenheng bør imidlertid begrenses til å sørge for at behovet for slik hjelp er minst mulig. Forbudslinjen er lettvint og lite løsningsorientert – og bryter med grunnleggende liberale verdier.På overflaten er tigging et forholdsvis lite ordensproblem som bare gjør seg gjeldende i særlige tilfeller. Dette kan løses med mer politi i gatene som gjennom de kommunale politivedtektene gis mulighet til å slå ned på aggressiv tigging. Utover dette er tigging utelukkende et sosialt problem, eller rettere sagt et uttrykk for forskjellige sosiale problemer. Disse vil kunne vokse og gå under jorden ved et eventuelt tiggeforbud, eksempelvis ved at mange narkotikaavhengige vil måtte ty til tyveri eller la seg utnytte som prostituerte.

Det siste vi trenger er justispolitikk som stikker hodene våre i sanden. Isteden trenger vi åpenhet og smart sosialpolitikk. Først da tas problemene ved roten.

Fabian Woxholth, sentralstyremedlem i Unge Venstre

Leave a comment »

Mer penger til Røkke!

Vil du vite noe morsomt? Regjeringen tar penger fra meg og deg og gir det til en korrupsjonsdømt turbokapitalistisk milliardær. Nemelig Kjell Inge Røkke. Regjeringen fant ut at de ville kjøpe aksjer for nærmere 5 milliarder kroner hos Kjell Inge Røkke, før Røkke solgte noen bedrifter fra seg selv til seg selv og plutselig hadde et par ekstra kronestykker i lommen sin. Så hver gang Ap skryter over hvor mye penger de har brukt på noe godt, så kan dere huske på at de har sikkert brukt mer penger på Røkke.

Skrevet av Nikita Hillestad

Comments (2) »

Beklager men puben er stengt.

Først og fremst vil jeg stille deg et spørsmål, er du rusmisbruker fordi du er ute på byen senere enn kl.2 på en fredags kveld? Vel det er det Ap mener. De mener at mye av rusproblemene i Norge er på grunn av at utestedene stenger kl.3 og ikke kl.2.  Kjære Ap da, det er ikke på grunn av at en voksen person sitter og tar seg en pils klokken halv tre at vi har heroinavhenige. Er ikke det litt naivt å tro noe sånt da? Jeg tror ikke at mesteparten av rusmisbrukerene blir plutselig kurert hvis vi stenger pubene kl.2 og legger oss. Det dere burde heller ha tenkt på er å prøve å hjelpe rusmisbrukerene istedenfor, sånn som Venstre gjorde.

Skrevet av Nikita Hillestad

Leave a comment »

Velkommen til bloggen våres!

Først og fremst vil jeg si hei og velkommen til Finnmark Unge Venstres Blogg. Denne bloggen kommer til å være sentral siden for nyheter, debatter og andre ting som angår Finnmark Unge Venstre og Unge Venstre generelt. Denne bloggen ble opprettet i sammenheng med det oppkommende valget og skoledebattene, men vi kommer til å fortsette å  oppdatere bloggen i ettertid også. Hvis det er noe mer du lurer på kan du ta kontakt med meg ved å ringe 45696884 eller sende et brev på denne siden 🙂

Med en vennlig grønn hilsen, Nikita Hillestad

Leave a comment »